Uusi valoisampi elämäntarina

Me ihmiset olemme tarinankertojia. Kivikaudella istuimme nuotion ääressä ja kerroimme tarinoita toisillemme. Nyt tarinat tulvivat kotiimme kirjojen, television ja internetin kautta. Ja kerrommepa niitä vielä kahvipöydän ääressäkin.

Gordon Wheeler kirjoittaa kirjassaan Beyond Individualism – Toward a new understanding of self, relationship, & experience ”Ihminen on tarinoita kertova eläin: olla ihminen tarkoittaa, että on tarina ja että kertoo tarinoita. Miksi on näin? Miksi on niin, että ei ole tiedossa kulttuuria ilman tarinoita? Todellakin, me voimme sanoa, että kulttuurin määrittää ja pitää olemassa ne tarinat, joita sen jäsenet kertovat ja joihin he samaistavat itsensä; voidaan sanoa, että kulttuuri on sama asia kuin sen jaetut tarinat.” (s. 318)

Tarinat määrittävät meidän kulttuuriamme, mutta myös sitä, miten hahmotamme itsemme ja suhteemme tähän kompleksiseen maailmaan. Kerromme itsellemme tarinaa omasta elämästämme. Elämän tapahtumat selittyvät meille tarinoiden avulla.

Koska tarinoilla on näin vahva vaikutus siihen, miten näemme maailmaa, ne määrittävät paljon sitä miten toimimme. Se taas, miten toimimme, ohjaa elämämme kulkua. Samalla tarinat rajaavat niitä mahdollisuuksia, joita näemme elämässämme olevan. Tarinat luovat näin meille näkyvää mahdollisuusavaruutta. Valitettavan usein tarinat luovat meille uran, jota kuljemme elämässämme. Esa Saarinen on keksinyt tälle hauskoja termejä kuten ”uomaelämä” ja ”uomakipitys”. Ehkäpä näiden hauskojen termien kautta voimme lähestyä asiaa itsemyötätuntoisemmin.

Päästäksemme hahmottamaan uusia mahdollisuuksia meidän on noustava tottumuksen uomasta. Miten tämä on mahdollista? Yksi mahdollinen tapa on uusien ajattelutapojen luominen ja vahvistaminen. Ajatusjoogassa luodaan ja vahvistetaan loogisia positiivisia ajatuksia, jotka luovat harjoittajalle avarampia ja elämänmyönteisempiä tapoja hahmottaa maailmaa. Sitä kautta ihmisen itselleen ja muille kertomat tarinat muuttuvat valoisemmiksi ja enemmän hyviä mahdollisuuksia sisältäviksi.

Ajatusjooga opettaa meitä myös tulemaan tietoisemmiksi omista ajatuksistamme ja sitä kautta myös omista tarinoistamme. Mitä tietoisemmiksi niistä tulemme, sitä enemmän voimme niihin vaikuttaa. Näin vapaa tahtomme lisääntyy, kun emme ole enää niin paljon vanhojen tarinoidemme vankeja. Tulemme luovemmiksi. Luomme uusia tarinoita.

Ajatusjoogan eräs tärkeä tehtävä on opettaa meitä olemaan tietoisesti läsnä nykyhetkessä. Se vaatii jo pidempiaikaista harjoittelua, että ajattelu tyyntyy, mutta se on saavutettavissa oleva tila. Kun olemme tietoisesti läsnä, ylitämme tarinat. Ne eivät ohjaa meitä, vaan olemme yhteydessä ydinolemukseemme, jota voidaan kuvata esimerkiksi sanoilla rauha, tasapaino ja autuus. Ajatusjoogassa vahvistetaan näitä elementtejä itsessämme, kunnes koemme ne suoraan. Suora kokemus vie meidät sanojen ja ajatusten toiselle puolelle puhtaaseen olemiseen, jota ihmiskunnan historiassa viisaat ihmiset ovat kuvanneet monilla eri sanoilla, mutta sen voi todella ymmärtää vasta suoran kokemisen kautta.

© Jari Kiirla Via-Akatemia