Rajajoogan opiskelu

Kirjeopisto Vian rajajoogan peruskurssi

Kirjeopisto Vian rajajoogan peruskurssin harjoitukset edellyttävät vähintään 2-3 vuoden työskentelyä, usein kauemminkin opiskelijan itse valitsemansa etenemisrytmin mukaan. Yksilöllinen eteneminen ja kiireetön ajatusharjoitusten toistamien mahdollistavat asioiden sisäistymisen ja henkisen kypsymisen. Päivittäiseksi harjoittamisajaksi 20-30 minuuttia on riittävä aika ja lepopäiviä voi olla silloin tällöin.

Oppikirja: Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, KIRJEOPISTO VIAN RAJAJOOGAN KURSSI. Kymmenen opetuskirjettä. Toimittanut Terttu Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 2019. Hinta 35 euroa + postimaksut.

Kirja on saatavissa myös 2-osaisena: Opetuskirjeet I-IV. Hinta 10 euroa + postimaksut. Sopii rajajoogaa aloittelevalle. Opetuskirjeet V-X. Hinta 15 euroa + postimaksut. Suositeltavaa tilata, kun aloituskirja I-IV on opiskeltu hyvin. Tilaa kirja.

Alun perin Kirjeopisto Vian rajajooga oli kirjekurssi, joka nyt on toimitettu kirjaksi. Vaikka nyt on mahdollista hankkia koko oppimateriaalin kerralla kirjana (tai vaihtoehtoisesti 2-osaisena), niin opiskelussa tulee edetä vaihe vaiheelta ja tehdä harjoitukset huolella kirjassa olevien ohjeiden mukaan käyttäen riittävästi aikaa kuhunkin opetuskirjeeseen.

Rajajoogan kurssin vaiheet opetuskirjeittäin. Suluissa harjoitteluun tarvittava vähimmäisaika.

 • I opetuskirje: Ajatus positiivisen muutoksen käynnistäjänä ja auran harmonisoiminen (2 kk)
 • II opetuskirje: Ajatusten avulla uudeksi ihmiseksi – negatiivisuuden muuntaminen positiivisuudeksi (1kk)
 • III opetuskirje: Luonteen jalostaminen positiivisuutta sytyttämällä (2-3 kk)
 • IV opetuskirje: Ikuisuuden näkökulma luonteen jalostamisessa (2-3 kk)
 • V opetuskirje: Ikuisen Itsen sulattaminen Itseen (3-4 kk.)
 • VI opetuskirje: Ajatussillat ihmisten välillä
 • VII opetuskirje: Ajatussiltojen tietoinen kunnostaminen
 • VIII opetuskirje: Hyvittäminen ja hyvittämään saattaminen
 • IX opetuskirje: Anteeksipyyntöjen lähettäminen (opetuskirjeet VI-IX 6-12 kk)
 • X opetuskirje: Luonnontasojen tunnistaminen (6-12 kk)

Opetus- ja opiskelutavat:

 • itsenäinen opiskelu kirjan ohjeiden mukaan.
 • yksilöllinen etäopetus ja kirjeenvaihto eli perinteinen kirjeopisto-opiskelu.
 • keskustelut videoyhteyden, sähköpostin tai puhelimen avulla.
 • ajatusjoogakoulut ja opetuskirjepiirit Via ry:n paikallisosastoissa lähiryhmänä tai etäryhmänä videoyhteyden avulla.
 • yksityinen Facebook-ryhmä rajajoogaa aloitteleville.
 • henkilökohtaiset tapaamiset.

Rajajoogan henkilökohtainen ohjaus:

Vaikka rajajoogaa voi opiskella ja harjoittaa itsenäisesti, on suositeltavaa hankkia ohjausta opintojen tueksi rajajoogaopettajilta: Terttu Seppäseltä (050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi) tai Elina Kakolta (050 562 2688, elina.kakko@via.fi). Rajajoogan ohjauskeskustelujen suositushinta rajajoogan opettajan kanssa 60 euroa/60 min. Ensimmäinen keskustelu 60 min. on maksuton.

Ajatusjoogakoulut, opetuskirjepiirit, keskusteluryhmät:

Ajatusjoogakoulussa teemme ajatusjoogaharjoituksia ja pohdimme ajatusjoogan keskeisiä teemoja: Mitkä ovat ajattelun lainalaisuudet? Miten harmonisoin aurani? – Miten sytytän positivisuuteni eli miten puhdistan tunne- ja ajatusolemukseni? – Miten voimistan itsessäni Korkeamman Minäni ja Ikuisen Itseni? – Miten harmonisoin ihmissuhteeni anteeksiannon, anteeksipyytämisen ja anteeksisaamisen ajatuksin? – Miten saavutan tietoisen yhteyden Jumalaan ja miten opin tunnistamaan tajunnantasoja?

Oppilasyhdistys Via ry:n paikallisosastojen aktiivit järjestävät rajajoogan keskustelu- ja opetuskirjepiirejä ja ajatusjoogakouluja. Osallistuminen Via ry:n paikallisosastojen aktiivien järjestämiin tapahtumiin inspiroivat ja tukevat rajajoogan opiskelua ja rikastuttavat elämänfilosofisia pohdintoja.

Rajajoogan opintomaksut:

 • Tutustu ajatusjoogaan- etäkurssi liveyhteydellä 2 tuntia. Kurssimaksu 30 euroa. Hinta sisältää rajajoogan kurssin aloituskirjan. Voit myös tilata itsellesi oman henkilökohtaisen ajan ohjaajalta.
 • Ajatusjoogakoulumaksu päivitetään piakkoin. Uusi ajatusjoogakoulu aloittaa vuoden 2023 alusta hybridinä.
 • Yksilöllinen ohjausmaksu 60 euroa/60 min, ensimmäinen kerta on maksuton.

Opettajan kanssa voi sopia yksilöllisen ja joustavan maksujärjestelyn. Stipendin saa tarvittaessa.

Aloita rajajoogakurssin opiskelu, ota yhteyttä.

Kirjeopisto Vian rajajoogan jatko-opetus

Kirjeopisto Vian rajajoogan peruskurssin ensimmäinen läpikäyminen antaa avaimet henkiseen kasvuun ja luonteen jalostamiseen. Rajajoogan ja pyyteettömän palvelun avulla henkinen kasvu jatkuu läpi elämän. Jatko-opiskelijoiden kehitystä vie eteenpäin toiminta omassa paikallisosastossa ja/tai Kerimäen Kaukalinnassa, jossa on tarjolla erilaisia talkootyönä tehtäviä töitä tapahtumien yhteydessä ja muulloinkin. Yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuminen tuo uusia ystäviä ja keskustelukumppaneita. Yhteisillä ajatustyömeditaatioilla voimistetaan hyvyyden, rauhan ja terveyden ajatuskoostumia maailmassa. Jatko-opiskelija oman aloitteellisuutensa mukaan saa myös yksilöllistä ohjausta opettajilta. Jatko-opetusmaksut ovat vapaaehtoisen suuruisia ja oman harkinnan mukaan suoritettavia.

Kirjeopisto Vian rajajoogan ohjaajaksi kouluttautuminen

Via-Akatemia ja Via ry järjestävät tilaisuuksia ohjaajataitojen kehittämiseen rajajoogan harjoittajille, jotka ovat ohjaajiksi soveltuvia. Peruskurssin läpikäytyään ohjaamisesta kiinnostunut voi aloittaa kokeneemman piiriohjaajan työparina ja harjaantua käytännössä. Reflektoivat keskustelut ohjauskontaktissa rajajoogan opettajan kanssa ovat koulutuksen perusta. Tiedollinen lisäkoulutus sovitaan kunkin tarpeiden mukaan ja se toteutetaan pitämällä esitelmiä ja luentoja sekä kirjoittamalla esseitä ja lehtiartikkeleita. Ohjaajakoulutus etenee yksilöllisesti ohjaavan opettajan kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Tiedustelut

Johtava rajajooganopettaja, psykologi YTM Terttu Seppänen, 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Rajajooganopettaja, jooganopettaja SJL, musiikkipedagogi, KM Elina Kakko, 050 562 2688, elina.kakko@via.fi

Via ry:n paikallisosastojen yhteyshenkilöt.