Kuukauden ajatus – kokoelma 2020-2021

Lauseet ovat Kirjeopisto Vian rajajoogakurssin opetuskirjeistä. Copyright© Via-Akatemian säätiö sr. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kuukauden ajatukset vuonna 2020

“Ajatus on kaiken alku.”

Ajatus on tekojen siemen.

”Hyvät ajatukset tekevät meistä hyviä ihmisiä. Maailman parantaminen alkaa itsensä parantamisella.”

“Ihmisen jumalallinen Itse – korkeampi Minä – on hänen kaiken toimintansa ohjaaja ja liikkeelle paneva voima. Se ohjaa ihmistä hänen ajatustensa avulla. Jumaluus itsessään on täydellistä, mutta sen vaikutuksen voimakkuus eri ihmisissä on erilainen. ja se lisääntyy vähitellen ja vain harjoituksen kautta.” 

“Oikein ohjatut ajatukset auttavat ihmistä kulkemaan omaa Tietään parhaalla mahdollisella tavalla.”

”Oikea ajattelutapa edistää myönteisten, jumalallisten arvojen lisääntymistä kaikessa ja kaikissa. Tämän vaikutuksen saa aikaan jokainen muodoltaan ja sisällöltään positiivinen ajatus.”

“Minä uskon ja sinä uskot, että kansojen kesken vallitsee rauha ja ihmisillä on hyvä tahto.”

Kuukauden ajatukset vuonna 2021

”Muistakaa, että voitte oppia itse vaikuttamaan siihen, millaisten ajatusten annatte olla tajunnassanne vallitsevina. Valittu positiivinen ajatus on positiivinen teko.”

”Oikeata on ainoastaan sellainen ajattelu, puhe ja toiminta, joka on oikeata paitsi yksilön itsensä,
myös koko yhteiskunnan kannalta.”

Tärkeimpiä ja arvokkaimpia rakennusaineita kaikissa ihmisiä toisiinsa yhdistävissä ajatussilloissa ovat keskinäinen sopu, ymmärtämys, kunnioitus ja rakkaus.”

“Lähettäkää toisillenne sellaisia ajatuksia, joita tahdotte itsellenne lähetettävän.”

”Ole kiitollinen kaikesta, mitä elämä on sinulle antanut ja opettanut.”

”Positiivisuus on kosminen voima.”

“Ajatus on suuri voima. Sisällöltään ja muodoltaan positiivisten ajatusten viljeleminen edistää ihmisen kehitystä voimistamalla hänen positiivisia ominaisuuksiaan.”

”Positiivisuus saavutettuaan määrätyn ylärajan ihmisessä on tullut niin voimakkaaksi, että se pystyy hallitsemaan hänessä jäljellä olevat negatiivisuuden idut ja osaa käyttää niitä palvelijoinaan.”

“Positiiviset ajatukset ovat ikään kuin vahvistavia lääkkeitä, joita nautitaan tarvittaessa: aluksi säännöllisesti ja suurehkoina annoksina. Myöhemmin, kun ne alkavat tehota ja niiden vaikutus alkaa tuntua positiivisena mielentilan ja luonteen muutoksina, voidaan niiden käyttöä vähentää harkinnan mukaan.”

“Minä uskon ja sinä uskot, että sinä olet myötätuntoinen lähimmäisiäsi kohtaan.”

”Anteeksianto tarkoittaa aktiivista osallisumista tapahtumien kulkuun pyrkimällä voittamaan paha hyvällä samalla harjoittaen oikeudenmukaisuutta.”

“Se jumalallinen rauha, joka on täyttänyt sydämesi, virtaa siunauksena lähimmäistesi sydämiin niin, että kansat rakastavat toisiaan.”