Rajajoogan opettajat

Terttu Seppänen

Olen ollut Kirjeopisto Viassa työssä vuodesta 1990 lähtien. Tulin Kirjeopisto Vian oppilaaksi 1983, jolloin molemmat perustajaopettajat Tyyne Matilainen (1911–1989) ja Mirja Salonen (1925–2002) työskentelivät yhdessä. Rajajoogan opiskelun alusta saakka tunnistin tämän metodin sellaiseksi, jonka avulla haluan kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja valkean henkisen Tien kulkijana. Tyyne Matilaisen poismenon jälkeen tulin auttamaan Mirjaa silloin tällöin taloustöissä syksystä 1989. Helmikuussa 1990 aloitin Kirjeopisto Vian sihteerinä ja syyskuussa 1992 Mirja Salonen nimitti minut Kirjeopisto Vian opettajaksi ja niin aloitin hänen työtoverinaan.

Juureni ovat maaseudulla. Vartuin Itä-Suomessa Punkaharjulla yhdeksänpäisen sisarusparven toiseksi vanhimpana. Syrjäisen maalaiskylän elämä touhuineen, koulumatka metsän läpi ja maalaistalon kaikkinaiset työt suurperheessä herättivät syvän luontoyhteyden ja saivat aikaan hyvän fyysisen kunnon sekä aloitteellisuuden, vastuullisuuden, omatoimisuuden ja sitkeyden.
Kotipitäjässäni ei kansakouluaikoinani ollut oppikoulua, joten kansalaiskoulun ja kansanopiston jälkeen suunnistin Helsinkiin kotiapulaiseksi ja työn ohessa opiskelin keskikoulun kahdessa vuodessa. Ylioppilaaksi tulin Parikkalan yhteiskoulusta. Ensimmäisen yliopistotutkintoni hum.kand. opiskelin Helsingin yliopistossa ja psykologitutkinnon (YTM) Jyväskylän yliopistossa. Työurani alkuvuosina toimin kehitysvammaisten musiikkiterapeuttina ja opettajana kansankorkeakoulussa. Sitten elämä heittikin psykologian pariin, ensin ammatinvalintapsykologiksi Pohjois-Karjalaan ja sieltä Savonlinnaan terveyskeskuspsykologiksi (1982) ja edelleen kasvatus- ja perheneuvolaan (1987), kunnes 1994 päätoimisesti työkseni tuli Kirjeopisto Vian rajajoogan opettaminen ja toiminta juuri perustetussa Via-Akatemiassa.

Entä, miten henkisyyteni heräsi? Pyhäkoulut kuuluivat lapsena sunnuntaipäivien ohjelmaan, vaikka kotini ei ollutkaan uskonnollinen. Muistan jo lapsena pohtineeni, mikä Pyhä Henki on? Hengellinen heräämiseni tapahtui Säämingin (nyk. Savonlinnan) kristillisessä kansanopistossa viidennen herätysliikkeen ilmapiirissä. Kokemukseni oli syvä ja vavahduttava, ensimmäinen tajuntani kosmiseen Jumal’yhteyteen avartanut kristustietoisuuden kokemus. Mielenkiintoni elämän syviin ja avariin kysymyksiin on jatkunut siitä lähtien.

Työ käytännön psykologina antoi parhaan mahdollisen pohjan tulevalle työlleni Kirjeopisto Viassa rajajoogan/ajatusjoogan opettajana, koska rajajoogassa ollaan tekemisissä ihmisen psyyken ja mielen kanssa. Ihmisen sielun ja hengen asiantuntemuksen olen hankkinut tutkimalla henkisyyteen, hengellisyyteen ja esoterismiin liittyviä kysymyksiä viisaustraditioiden, uskontojen ja ajassa liikkuvien henkisten virtausten kautta sekä lukemalla ja tutkimalla itsenäisesti alan kirjallisuutta. Ammatti- ja osaamisalueeni ilmaisen sanoilla ”työkokemuksen kautta henkisen kasvun kysymyksiin perehtynyt psykologi ja ajatusjoogan opettaja. Tehtäväni on kulkea kunkin ajatusjoogan harjoittajan rinnalla ja pohtia hänen kanssaan häntä askarruttavia kysymyksiä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Tärkeä tehtäväni oli toimittaa kirjaksi Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen 1955–57 luoma ja kirjoittama rajajoogan peruskurssi. Kirja ilmestyi 2019 alkukesästä. Kirjeopistomuotoisena vuosikymmeniä toiminut opetuskäytäntö on nyt siirtymässä yhä enemmän verkko-opetukseksi nuoremman opettajakollegani Elina Kakon johdolla. Syvä mielenkiintoni kohdistuu tietoisuuden tutkimiseen tarkkailemalla introspektiivisesti sen hienovaraisia liikkeitä tietoisuuden eri taajuuksilla.

Elina Kakko

Koulutuksestani

Olen kasvatustieteiden maisteri vuodelta 1993 ja musiikkipedagogiksi valmistuin 2003. Tällä hetkellä työskentelen Via-Akatemiassa rajajooganopettajana ja luennoitsijana sekä Kivalo-opistossa filosofisena praktikkona, laulunopettajana, kuoronjohtajana ja jooganopettajana. Minulla on toiminimi Pro VitalHarmonia, jonka palveluihin sisältyy filosofinen praktiikka, astrologinen praktiikka, rajajoogan- ja jooganopetusta sekä mm. luentoja, työpajoja, kursseja ja koulutusta.

Filosofian praktikoksi valmistuin Kriittisestä korkeakoulusta 2022. Jännittäjäryhmän ohjaajaksi valmistuin 2021 psykologi, psykoterapeutti Minna Martinin koulutuksesta. 2020-2021 osallistuin Holistisen psykologian täydennyskoulutukseen Kriittisessä korkeakoulussa.

Olen Suomen Joogaliiton kouluttama SJL-jooganopettaja. Olen myös koulutettu hieroja ja voice massage-terapeutti sekä henkisen terapian ohjaaja ja reikimaster. Olen opiskellut refleksologiaa eli koko kehon vyöhyketerapiaa Medika Novan koulutuksessa. Minulla on ollut hoitopraktiikka, mutta tällä hetkellä en tee kehollisia hoitoja, vaan keskityn ajattelu- ja tietoisuustaitojen ohjaamistyöhön luennoilla, työpajoissa ja kirjoittamalla.

Kiinnostuksen kohteitani ovat filosofia, joogafilosofia, musiikin parantavat vaikutukset, ihmisen moniulotteinen olemus, holistinen hyvinvointi, jooga sekä esoteerinen, käytännöllinen ajaton viisaus ja esoteerinen astrologia. Opiskelen esoteerista astrologiaa kolmivuotisessa Astrolotuksen koulutusohjelmassa. Kemissä ohjaan “astroklubia”, joka on Via ry:n Meri-Lapin paikallisosaston opintoryhmä. Olen pitänyt astrologian peruskursseja etäyhteydellä.

“Teacher of Presence”-koulutusohjelmassa olin mukana vuonna 2023, opettajinani Eckhart Tolle ja Kim Eng. Läsnäolo, tyyneys ja nyt-hetkessä olemisen taito ovat avaimia harmoniseen elämään. Ajattelu- ja tietoisuustaitojen kehittäminen ovat tärkeitä vaiheita ihmisen henkisessä kehityksessä. Koulutus antoi eväitä itseni, elämän ja toisen kohtaamiseen tässä ja nyt, intuitiolla ja avoimesti sekä myös yksilö- ja ryhmäohjaukseen.

Helmikuussa 2024 aloitin Caroline Myssin koulutuksessa Sacred Contracts, professional sertification. Sielun sopimukset koskevat meitä kaikkia niin yksilötasolla kuin kansakuntanakin sekä  kollektiivisesti koko ihmiskunnan tasolla. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan sielun sopimukset ja niihin liittyviä arkkityyppisiä malleja. Tunnistaminen auttaa löytämään oman elämäntarkoituksen, jalostamaan luonnettaan, harmonisoimaan ihmissuhteensa ja avartamaan tietoisuutta niin, että ymmärtää kaikkien ilmiöiden takana olevia perusenergioita. Tämäkin koulutus yhdistyy upealla tavalla rajajooganopettajan työhöni.

Elämänpolustani

Lapsuus- ja nuoruusvuodet asuin Hämeenlinnassa. Harrastin musiikkia ja balettia ja olin musiikkiluokalla. Lapsuuden kodissani arvostettiin taidetta: konsertit, oopperat, teatterit ja taidenäyttelyt kuuluivat kesäohjelmaan. Luterilais-ortodoksinen koti tarjosi hyvän pohjan uskonnollisuuden ja hengellisyyden tutkimiselle. Hengellisyyden kokemukset erilaisissa yhteisöissä avasivat perspektiiviä. Kävin pyhäkoulua ja muistan jo silloin pohtineeni Kristukseen liittyviä kertomuksia. Raamatun ja Jeesuksen opetusten vertauskuvallisuus alkoi tosissaan aueta minulle rippikoulussa. Osallistuin aktiivisesti seurakunnan isos- ja erityisnuorisotyön toimintaan. Lukioikäisenä filosofiset pohdintani laajentuivat koskemaan ihmisen ja maailman tarkoitusta. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitin uskonnon ja psykologian hyvin arvosanoin. Tämä kertoo siitä, kuinka elämän näkymätön ja salattu puoli on kiehtonut minua varhaisvuosistani asti.

Elämän realiteetteja ovat minulle opettaneet elämänkumppanit ja lapset. Muutin Kemiin 1993, ja silloin varhaisessa aikuisiässä minusta tuli kuusihenkisen uusioperheen äiti. Elämänkoulu parisuhteiden, perheen ja monipuolisen työn parissa on ollut hyvin opettavaista ja vahvistavaa. Rikas ja värikäs elämänkokemukseni ja empaattinen luonteeni antavat minulle kykyä aidosti kohdata toisen ihmisen kasvuhaasteet ja elämäntilanteet.

Tietoa olen kerännyt intohimoisesti. Siksi olen kouluttautunut paljon. Joogantie alkoi varsinaisesti vasta aikuisiällä. Tosin jo nuorena kävin kirjastossa selailemassa joogakirjoja, mutta en osannut vielä tarttua toimeen. Astangajooga, kriyajooga, klassinen jooga ja hathajooga olivat ensimmäiset joogalajit, joita harjoitin. Hathajoogan opettajani oli kouluttautunut Suomen joogaliitossa (SJL). Joogatunnit olivat niin rauhoittavia ja uudistavia, että innostuin itsekin lähtemään SJL-jooganopettajakoulutukseen, pystyäkseni tarjoamaan samanlaisia kokemuksia.

Esoteeriseen tietoon aloin syventyä aikuisiällä, kun aloitin opiskelut henkisen terapian ohjaajaksi tanskalaisen Asger Lorentzenin johdolla. Sitä ennen olin käynyt jo reikikurssit ja ohjannut Ihmeiden oppikurssa opiskelevia opintopiirejä. Tunsin olevani kotonani esoteerisia tietoja tutkiessani. Luin ja koin paljon. Kouluttautuminen kesti useamman vuoden ja antoi oman värinsä olemuksessani nopeasti edenneeseen transformatiiviseen prosessiin, joka oli alkanut jo aikasemmin Kirjeopisto Vian rajajoogan harjoittamisen myötä.

Kirjeopisto Vian rajajoogakurssin aloitin vuonna 2008. Tunnistin heti tämän rajajoogametodin omakseni. Kurssin alkuvaiheessa ohjeistettu yhteys Valkeaan Veljeskuntaan oli ensimmäinen tunnusmerkki minulle niin kuin myös kokemus korkeampien olemuspuolieni läsnäolosta harjoituksessa. Looginen positiivinen ajattelutaito vetosivat myös minuun, sillä olen aina ymmärtänyt niiden molempien tärkeyden ihmisen ajattelussa ja toiminnassa. Rajajoogan mantrat alkoivat avata itseni ja elämän ymmärtämystä. Tajunnan avartuminen oli syvällinen kokemus. Opin tietoisesti työskentelemään eri tajunnan tasoilla ja olemuspuolieni kanssa, mikä on auttanut selviytymään vaikeiden ajanjaksojen ja henkisten transformaatioprosessien läpi. Suhde Ikuiseen Itseen on nyt vahva ja luottamus Hyvyyden voimiin on luja.

Ajatusjoogan harjoittajasta ja jatko-opiskelijasta kasvoin ensin ajatusjoogaohjaajaksi. 2010 käynnistyi ensimmäinen ohjaamani ryhmä, jossa yhdistin joogan ja ajatusjoogan. Ensimmäinen ohjaamani ajatusjoogakoulu alkoi Kemissä 2011. Ohjaamistaitojen kehittymisen, oman henkisen kasvun ja yhteisöön sitoutumisen myötä aloitin työn Via-Akatemian rajajooganopettajana vuonna 2020. Tätä arvokasta kasvunpolkua en vaihtaisi mihinkään muuhun kokemukseen. Vialaisen yhteisön sinnikäs työskentely Hyvyyden voimien nostamiseksi maapallolla on vaikuttanut minuun suuresti. On ilo kokea itse ja seurata, kuinka yhteisön ytimessä tietoisesti työskennellään Valkean Tien kulkijoina.

Tällä hetkellä kirjoitan kirjaa “Joogan ytimessä”, jonka aiheena on joogan holistinen harjoittaminen. Tutkin joogaa harmonian ja holistisen tasapainon näkökulmasta. Meille on tärkeää oppia tasapainottamaan olemuksemme, sillä silloin voimme toimia hyvässä yhteydessä itseemme, toisiimme, yhteisöömme ja laajemmin myös globaalisti ja universaalisti. Puhun mielelläni harmoniasta, joka on laaja-alaista tasapainoa ja holistisuutta. Vaikka harmonia on meissä oleva potentiaali, tarvitsemme sen sytyttämiseksi apua ja keinoja. Kirjan julkaisee Via-Akatemian säätiö sr. Kirjoittaminen on tärkeä osa työtäni ja toivon sen avulla palvelevani kanssakulkijoitani.  Olen kirjoittanut vialaisiin lehtiin artikkeleita sekä ajatusjoogapalstaa Sielun Peili-lehteen.

Olen kiinnostunut ihmisen kaikista olemuspuolista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten ihminen voi löytää elämällensä valoisamman ja syvemmän tarkoituksen. Autan avunetsijöitä oman kokemukseni – niin tiedollisen, taidollisen kuin elämänkokemuksellisen, kautta ja parhaalla mahdollisella tavalla.