Via ry

Mikä on Via ry?

Via ry on Kirjeopisto Vian ja Via-Akatemian oppilasyhdistys.

Via ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka tukee jäsentensä raja-joogan harjoittamista. Harjoittaminen tapahtuu Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman rajajoogan ja sen käytäntöön soveltamisen avulla.

Via ry:n kotipaikka on Kerimäki.

Via ry:n tarkoitus

”Via ry:n tarkoituksena on tukea jäsentensä henkistä kehitystä joka tapahtuu Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman raja-joogan, loogisen positiivisen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamisen avulla.” 

”Tavoitteena on Via ry:n jäsenten luonteen jalostuminen, harmoniset ihmissuhteet ja tietoinen yhteys Jumalaan. Pyrkimyksenä on, että jäsenet oppivat tuntemaan todellista sisäistä itseään ja löytämään oman elämäntehtävänsä.” 

”Via ry edistää omalta osaltaan Suomen ja ihmiskunnan henkistä kehitystä pyrkimyksenä ihmisten keskinäinen sekä ihmisen ja luonnon välinen kunnioitus, rakkaus ja rauha.” (Via ry:n säännöt 1998) 

Via ry:n tehtävät

Tarkoituksen toteuttamiseksi Via ry:

  • organisoi paikallisosastotoimintaa
  • järjestää voittoa tavoittelematta esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä sekä messu-, kulttuuri ja juhlatapahtumia
  • julkaisee jäsenlehteä Via Positiva
  • toimittaa sähköpostitse ”Vialaista sähköpostitiedotetta”
  • harjoittaa alaan liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee yhteistoimintaa suomalaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Via ry hankkii varoja erilaisin talkootöin, arpajaisin ja tempauksin. Ilmapallomyynti vappuisin on jo perinteinen yhteisön varainhankintakeino.