Via ry

Kirjeopisto Vian opiskelijat aloittivat yhdistystoiminnan 1975.

Oppilasyhdistys Via ry toimii yhdyssiteenä Kirjeopisto Vian ja Via-Akatemian toimintapiiriin kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa.

Via ry:n tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Kirjeisto Vian kehittämää ja opettamaa rajajoogaa (ajatusjoogaa) sekä järjestää rajajoogan ohjaukseen soveltuville jäsenilleen mahdollisuuksia kehittyä rajajoogan ohjaustaidoissa.

Via ry tukee jäsentensä henkistä kehitystä, joka tapahtuu Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman rajajoogan, loogisen positiivisen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamisen avulla. Tavoitteena on luonteen jalostuminen, harmoniset ihmissuhteet ja tietoinen yhteys Jumalaan. Pyrkimyksenä on, että rajajoogan harjoittajat oppivat tuntemaan todellista sisäistä Itseään ja kehittyvät omassa elämäntehtävässään.

Via ry edistää omalta osaltaan Suomen ja ihmiskunnan henkistä kehitystä pyrkimyksenään ihmisten keskinäinen sekä ihmisen ja luonnon välinen kunnioitus, rauha ja rakkaus.

Via ry organisoi tehtävänsä ja talkootyönsä siten, että ne antavat jäsenille mahdollisuuden uusien taitojen oppimiseen ja henkiseen uudistumiseen. (Via ry:n säännöt, §2)

Via ry:n tehtävät

Tarkoituksen toteuttamiseksi Via ry:

  • organisoi tehtävänsä ja talkootyönsä siten, että ne antavat mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen ja henkiseen uudistumiseen
  • organisoi paikallisosastotoimintaa
  • järjestää voittoa tavoittelematta esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä sekä messu-, kulttuuri- ja juhlatapahtumia
  • julkaisee jäsenlehteä Via Positiva
  • toimittaa sähköpostitse ”Vialaista sähköpostitiedotetta”
  • harjoittaa alaan liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa
  • myöntää apurahoja ja stipendejä
  • tekee yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Via ry hankkii varoja:

  • erilaisin talkootöin, arpajaisin ja tempauksin (mm. ilmapallon myynti vappuisin)
  • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja Lue Via ry:n säännöt.

Jouko Palonen messupisteellä esittelemässä yhteisön toimintaa.

Tunnelmia talkootöistä:

Vappupallotempaus: Vuodesta 1982 lähtien eräs tärkeimmistä Via ry:n varainhankintatempauksista on ollut ilmapallojen myynti vappuisin.