Kirjeopisto Vian vaiheita

Kirjeopisto Vian perusti Savonlinnassa 7.6.1955 Tyyne Eliina Matilainen (1911–1989). Hänen työtoverinaan oli Mirja Astrid Salonen (1925–2002) opiston perustamisesta saakka. He kirjoittivat vuosina 1955–57 rajajoogan kymmenen opetuskirjettä sitä mukaa, kun ensimmäiset oppilaat etenivät harjoituksessaan. Opetuskirjeistä rakentuu rajajoogajärjestelmä, jossa muutosvoimana on looginen positiivinen ajattelu. Ajattelun hallinta johtaa luonteen jalostumiseen ja sen kautta tietoiseen jumalyhteyteen. Kymmenen opetuskirjettä ovat edelleen opetuksen perusta ja ne muodostavat ajatusjoogan peruskurssin, jonka läpikäymiseen menee pari kolme vuotta, usein pidempäänkin. Sana ”Via” on latinaa ja tarkoittaa suomeksi ”tie”. Kirjeopisto Vian alkuvaiheen toiminnassa 1955–58 lähtien oli mukana noin 50–60 oppilasta. Koska aika ei ollut vielä kypsä rajajoogaopetuksen käynnistymiselle, niin 1960-luku olikin hiljaiseloa kirjeopiston toiminnassa. Opistoa ei lakkautettu, vaan mainonta keskeytettiin ja T. E. Matilainen ja M. Salonen hankkivat elantonsa pienyrittäjinä pitämällä mm. pesulaa ja paria kioskia. Vuonna 1970 Kirjeopisto Vian toiminta aloitettiin uudelleen ja se käynnistyikin aktiivisesti. Vuosikymmenien saatossa kirjeopistossa on opiskellut yli 4500 opiskelijaa. Tyyne Matilaisen poismenon jälkeen 1989 kirjeopisto siirtyi testamentilla Mirja Salosen omistukseen ja vuoden 2002 alusta yrityskaupalla Kirjeopisto Via siirtyi Terttu Seppäsen omistukseen. Hän siirsi lahjakirjalla Kirjeopisto Vian Via-Akatemian säätiön sr omistukseen 2015 alkaen. Rajajoogatyö jatkuu nykyisin Via-Akatemian alaisuudessa eri puolilla Suomea Via ry:n jäsenten organisoimissa ajatusjoogakouluissa ja muissa tapahtumissa. Opetus on siirtymässä verkkoon yhä enemmän nuorimman opettajan Elina Kakon johdolla.

Kirjeopisto Vian opettajat

Kirjeopisto Vian perustajaopettajat Tyyne Matilainen (vas.) ja hänen vieressään Mirja Salonen. Oppilassukupolven opettajista Terttu Seppänen aloitti työnsä Kirjeopisto Viassa 1990 ja Elina Kakko 2020.