Via-Akatemian säätiö sr

Via-Akatemian säätiön sr perustivat Kirjeopisto Via ja Via ry 1995. Kirjeopisto Vian siirryttyä Via-Akatemian säätiön omistukseen 2015 alkaen Via ry on säätiön taustayhteisö.

Via ry osti 1990 Kerimäellä sijaitsevan pappilan Kaukalinnan, joka alunperin valmistui 1853 ison puukirkon kappalaisen pappilaksi. Via ry kunnosti rakennuksen ja lahjoitti perustamispääomaksi Via-Akatemian säätiölle 1995. Säätiö ylläpitää kurssikeskus Via-Akatemiaa ja vuodesta 2015 lähtien myös Kirjeopisto Viaa.

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää Kirjeopisto Vian rajajoogan perus- ja jatko-opetusta ja ohjaajakoulutusta. Säätiö järjestää ja tuottaa myös muuta koulutusta, tutkimusta ja toimintaa, joka tukee T.E. Matilaisen ja M. Salosen kehittämään loogiseen positiiviseen ajattelutaitoon pohjautuvan Kirjeopisto Vian rajajoogan (ajatusjoogan) sovellustyötä.

Säätiö voi harjoittaa sen toimintaa välittömästi palvelevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ravitsemis- ja majoitustoimintaa.

Säätiö julkaisee ja kustantaa Uuden Safiirin Aikakauskirjat -nimistä kirjasarjaa.

Vuokraa Kaukalinnan tiloja kodinjuhliin, kursseihin ja kokouksiin.

Harjoittaa majoitustoimintaa Kaukalinnassa. 

Myöntää apurahoja T.E.Matilaisen ja M.Salosen Juhlarahastosta pääasiallisesti Kirjeopisto Vian rajajoogaan liittyvään tutkimukseen.

Yhteystiedot samat kuin Via-Akatemialla.

Katso säätiön säännöt.

Via-Akatemian säätiö sr:n säädekirja allekirjoitettiin 3.12.1994. Mirja Salonen allekirjoittamassa, Marja-Leena Salojuuri odottaa vuoroaan ja todistajina Terttu Seppänen (vas.) ja Sinikka Marjatta Juntura.