Yleisöluento Ihmisen hyvä ja hyveet tänä aikana, Jari Kiirla

Mikä on ihmiselle hyväksi? Mikä on ihmisen hyvä? Termi ihmisen hyvä tulee Georg Henrik
von Wrightin kirjasta Hyvän muunnelmat. Kirjassa von Wright tarkastelee hyvä-sanan
erilaisia käyttötapoja. Niistä eräs olennaisimmista on ihmisen hyvä, joka liittyy
onnellisuuteen ja hyvinvointiin. On kuitenkin hyvä tarkastella näitä tarkemmin, jotta
ymmärrämme paremmin ihmistä ja sitä mikä on ihmiselle hyväksi.
Hyveet liittyvät olennaisella tavalla siihen, mikä on ihmiselle hyväksi. Aristoteles puhuu
kirjassa Nikomakhoksen etiikka, että on luonteen hyveitä ja intellektuaalisia hyveitä.
Luonteen hyveet ovat ihmisessä olevia taipumuksia toimia hyvin ja intellektuaaliset hyveet
auttavat ihmistä löytämään oikeanlaisia tapoja toimia parhaalla mahdollisella tavalla aina
käsillä olevassa tilanteessa. Näin hyveet johtavat ihmistä kohti ihmisen hyvää.
Luennossa on tarkoitus tarkastella ihmisen hyvää ja hyveitä von Wrightin, Aristoteleen ja
muiden kautta sekä peilata näitä ajatuksia nykypäivään. Mitä on ihmiselle hyväksi tänä
aikana? Mitkä ovat tärkeitä hyveitä tänä aikana? Luennossa tehdään tilaa myös näiden
kysymysten yhdessä pohtimiselle.

Osallistumismaksu 30 € tai stipendi.
Kaikille avoin ilmoittautuminen pe 17.11. mennessä via.akatemia@via.fi, 044 755 9636.
Lämpimästi tervetuloa!

Date

19 marras 2023
Expired!

Time

15:00 - 16:30

Sijainti

Valon Tila HKI ja etänä