Lauri Rauhalan ihmisen filosofia I

Perjantaina 9.9.2022 klo 18.00–19.30 verkossa Zoom-yhteydellä. Kaikille avoin luento ja luentosarja. Luennoitsijana FM filosofi Heikki Vuorila.

Syyskuun luento: Rakkauden kokeminen merkityssuhteena
Rakkauden tunne on aina suuntautunut johonkin. On ilmeistä, että on mielekästä ymmärtää mitä tai ketä ihminen rakastaa. Rakkaus korkeaasteisena tunteena on intentionaalinen. Myös se on tärkeää, miten
rakkautta viljellään ihmisen maailmankuvassa.

Rauhala kutsuu omaa filosofiaansa ihmisen filosofiaksi,
jonka keskiössä on ihminen. Tällä valinnalla hän haluaa painottaa sitä, että hänen filosofiansa kohdistuu ensisijaisesti ihmisen tutkimiseen tajunnallisesti, kehollisesti ja situationaalisesti.
Syksyn luentojen teemat ovat: Rakkauden kokeminen merkityssuhteena, Ihminen oliona (Seinde) maailmassa, Intentio tajunnan perusluonteena ja Tajunta spiraalinomaisena prosessina.

FM, filosofi Heikki Vuorila pitää Lauri Rauhalan ihmisen filosofiasta neljä luentoa syyslukukaudella 2022,
perjantai-iltaisin Zoomissa. Voit ilmoittautua yhteen luentoon tai koko luentosarjaan. Katso lisätietoja alla olevasta esitteestä.

Date

09 syys 2022
Expired!

Time

18:00 - 19:30

Sijainti

Verkossa, kaikille avoin, ilmoittautuminen