Lauri Rauhalan filosofia luentosarja IV

Luennoitsijana FM, filosofi Heikki Vuorila

Luentosarjan neljäs luento on 22.4.22 pe klo 18-20

Huhtikuun luennon aiheena on situationaalisuus (tilanteisuus)

”Situaatio on tajuntaa  ja kehoa ensisijaisempi. Se on tajunnan ja kehon olemassaolon ehto”

Lauri Rauhalan mukaan Martin Heidegger pyrki paljastamaan, ettei ihmisen olemassaolo ole käsitettävissä ilman maailmaa, jonka osa hän on. Kukaan filosofi ei ole Heideggeria aikaisemmin osoittanut, miten fundamentaalisessa tavalla maailma on mukana ihmisen todellistumisen rakennetekijänä. Filosofista analyysiaan Heidegger sanoi olemisen (Sein) analyysiksi ja myös fundamentaaliontologiaksi.

Rauhala kutsui Rene Descartesista alkanutta mind-body -ongelmaa ratkaisemattomaksi. Hän piti ongelmaa umpikujana (aporiana). Hän näki psykosomatiikan problematiikan kolmijäsenisenä: tajunta – keho – maailma.

Jussi Backman pitää Rauhalan kuuluisaa kolmikantaa situaatio-keho-tajunta Rauhalan ”ratkaisuna” kartesiolaiseen mieli-ruumis – ongelmaan. Tajunta on ihmisen olemisen puoli, jossa hän suuntautuu tarkoituksiin ja merkityksiin. Keho on ihmisen olemisen orgaanis-aineellinen puoli. Situaatio on ihmisen kosketuspinta maailman kanssa.

Situaatioanalyysin mukaan ottaminen tekee käsitettäväksi, miten keho ja tajunta ovat suhteessa todellisuuteen eli maailmaan. Situaatio rajaa maailmasta sen osan, johon tietty ihminen joutuu suhteeseen. Toisella tavalla ilmaisten situaatio on se linja, jossa ihminen olemassa olevaksi realisoituessaan kohtaa maailman.

  • Luentosarja Lauri Rauhalan filosofiasta toteutetaan zoom-yhteydellä. 
  • Yhden luennon kesto 2 x 45 min. 
  • Luentosarjaa on jäljellä vielä kaksi luentoa, yhteishinta on 50 € tai 30 € yksi luento.
  • Ilmoittautuminen: via.akatemia@via.fi tai puh. Via-Akatemia 040 825 5165
  • Toteutus yhteistyössä KSL:n kanssa.

”Lauri Rauhala on sanonut, että hänen filosofiansa on ihmisen filosofiaa.

Rauhalan filosofian tuloksena on kehittelynalainen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys niin kuin hän itse toteaa. Luentosarjassa kehitellään hänen toiveensa mukaisesti ihmiskäsitystä uudelle tasolle. Käymme läpi nykyisen ihmiskäsityksen perusperiaatteet. Rauhalan ihmiskäsitys rakentuu tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja elämäntilanteisuudesta, jotka kohtaavat toisensa situationaalisessa säätöpiirissä.

Rauhala katsoo, että ihmistä ei voi tutkia luonnontieteiden eikä yhteiskuntatieteiden menetelmillä. Ne eivät ole riittäviä ihmisen tutkimiseen, eivätkä ota huomioon ihmisen subjektiivista maailmankuvaa. Tämän vuoksi luentosarjassa kehitellään teemaa, mitä ihmistieteiden tieteenfilosofia voisi olla?

Rauhalan mukaan ihmistieteiden tieteenfilosofia on ymmärtävää (hermeneuttista), jossa menetelminä ovat Edmund Husserliin perustuva fenomenologia ja Martin Heideggeriin perustuva eksistentialismi.”

Luentosarjan alustava sisältö:

28.1.22 pe klo 18-20

Mitä on ihmistieteiden ymmärtävä (hermeneuttinen) tieteenfilosofia? Mihin se perustuu? Mistä elementeistä se koostuu?

25.2.22 pe klo 18-20

Mitkä ovat ihmistieteiden fenomenologiset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen tajunnallisuutta?

25.3.22 pe klo 18-20

Rauhala jättää vähemmälle ihmisen kehollisuuden tutkimisen. Kurssilla nostetaan esiin ihmisen aistinfysiologiaan liittyvää tietämystä kehollisuudesta.

22.4.22 pe klo 18-20

Mitkä on ihmistieteiden eksistentiaaliset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen elämäntilanteisuutta?

27.5.22 pe klo 18-20

Kuinka ihmisen kokonaisuus toteutuu situationaalisessa säätöpiirissä?

Date

22 huhti 2022
Expired!

Time

18:00 - 20:00

Sijainti

Verkossa, kaikille avoin, ilmoittautuminen
Kategoriat