Lauri Rauhalan filosofia luento

Luennon aiheena on “Ihminen oliona maailmassa”. Luennoitsijana FM filosofi Heikki Vuorila.

Ihminen oliona maailmassa
Lauri Rauhala ajattelee Martin Heideggeriin perustuen, että ihmisen oleminen (Sein) on vaikeaselkoinen
asia, sillä olioiden maailma esiymmärretään olemisen kautta. Olemisesta ei voi puhua kuin olioiden (Seinde)
yhteydessä. Oleminen ei ole olioiden ulkopuolella. Oleminen ei myöskään ole olioiden olemassaolon syy.
Tästä Rauhala antaa esimerkin; lapsi keinujana on olio (Sein) ja keinuminen on tämän lapsen olemista
(Seinde) keinujana.

Ihmisen olemassaolo ei ole käsitettävissä ilman maailmaa, jonka osa hän on. Heidegger kutsuu filosofista
analyysiaan olemisen analyysiksi (fundamentaaliontologiaksi). Olemisen analyysi on ihmisen ongelmaa
selvitettäessä hyvin tärkeä osatehtävä. Rauhalan mukaan filosofinen ihmiskäsitys paljastaa sen, miten
ihminen on olemassa. Samalla se oikeuttaa ihmistutkimuksen eri ongelmiin keskittyvät tieteenalat.

Edmund Husserlin fenomenologian soveltaminen luonnontieteiden hengessä on vielä suhteellisen helppoa,
koska ne tutkivat aina jo olemassaolevaa eli olevaista (Seinde). Näin voidaan tutkimuksen lähtökohdaksi
ottaa ihmisen tajunnallisuus. Tutkimukselliset vaikeudet alkavat Heideggerin eksistentialismin
soveltamisessa, jossa tutkitaan olemassaolevan (Seinde) olemista (Sein) eli olemassaolevaksi tulemisen
ehtoja.

Lauri Rauhala kutsuu omaa filosofiaansa ihmisen filosofiaksi, jonka keskiössä on ihminen. Tällä valinnalla hän haluaa painottaa sitä, että hänen filosofiansa kohdistuu ensisijaisesti ihmisen tutkimiseen tajunnallisesti, kehollisesti ja situationaalisesti.

Syyskauden luentojen teemat ovat:
9.9.22 Rakkauden kokeminen merkityssuhteena
7.10.22 Ihminen oliona (Seinde) maailmassa
11.11.22 Intentio tajunnan perusluonteena
2.12.22 Tajunta spiraalinomaisena prosessina

Ilmoittautumiset Via-Akatemiaan: via.akatemia@via.fi
0447559636

Hinta: 25 €/luento/2-4 luentoa
tai 30 €/1 luento
Toteutus yhteistyössä
KSL-opintokeskuksen kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Date

07 loka 2022
Expired!

Time

18:00 - 19:30

Sijainti

Verkossa, kaikille avoin, ilmoittautuminen
Kategoriat