Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja

Luennoitsijana FM, filosofi Heikki Vuorila

”Lauri Rauhala on sanonut, että hänen filosofiansa on ihmisen filosofiaa.

Rauhalan filosofian tuloksena on kehittelynalainen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys niin kuin hän itse toteaa. Luentosarjassa kehitellään hänen toiveensa mukaisesti ihmiskäsitystä uudelle tasolle. Käymme läpi nykyisen ihmiskäsityksen perusperiaatteet. Rauhalan ihmiskäsitys rakentuu tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja elämäntilanteisuudesta, jotka kohtaavat toisensa situationaalisessa säätöpiirissä.

Rauhala katsoo, että ihmistä ei voi tutkia luonnontieteiden eikä yhteiskuntatieteiden menetelmillä. Ne eivät ole riittäviä ihmisen tutkimiseen, eivätkä ota huomioon ihmisen subjektiivista maailmankuvaa. Tämän vuoksi luentosarjassa kehitellään teemaa, mitä ihmistieteiden tieteenfilosofia voisi olla?

Rauhalan mukaan ihmistieteiden tieteenfilosofia on ymmärtävää (hermeneuttista), jossa menetelminä ovat Edmund Husserliin perustuva fenomenologia ja Martin Heideggeriin perustuva eksistentialismi.”

Luentosarjan alustava sisältö:

28.1.22 pe klo 18-20

Mitä on ihmistieteiden ymmärtävä (hermeneuttinen) tieteenfilosofia? Mihin se perustuu? Mistä elementeistä se koostuu?

25.2.22 pe klo 18-20

Mitkä ovat ihmistieteiden fenomenologiset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen tajunnallisuutta?

25.3.22 pe klo 18-20

Rauhala jättää vähemmälle ihmisen kehollisuuden tutkimisen. Kurssilla nostetaan esiin ihmisen aistinfysiologiaan liittyvää tietämystä kehollisuudesta.

22.4.22 pe klo 18-20

Mitkä on ihmistieteiden eksistentiaaliset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen elämäntilanteisuutta?

27.5.22 pe klo 18-20

Kuinka ihmisen kokonaisuus toteutuu situationaalisessa säätöpiirissä?

Käytännön toteutus

Luentosarja Lauri Rauhalan filosofiasta toteutetaan zoom-yhteydellä. 

Yhden luennon kesto 2 x 45 min. 

Luentosarjan hinta on 125 € (5 luentoa) tai 30 € luento.

Ilmoittautuminen 24.1.2022 mennessä via.akatemia@via.fi

Via-Akatemia 040 825 5165

Toteutus yhteistyössä KSL:n kanssa.

Date

28 tammi 2022 - 27 touko 2022

Time

18:00 - 20:00

Sijainti

Verkossa, kaikille avoin, ilmoittautuminen
Kategoriat