Lauri Rauhalan filosofia luentosarja III

Luennoitsijana FM, filosofi Heikki Vuorila

Luentosarjan kolmas luento on 25.3.22 pe klo 18-20

Aiheena: Rauhala jättää vähemmälle ihmisen kehollisuuden tutkimisen. Luennolla nostetaan esiin ihmisen aistinfysiologiaan liittyvää tietämystä kehollisuudesta.

  • Luentosarja Lauri Rauhalan filosofiasta toteutetaan zoom-yhteydellä. 
  • Yhden luennon kesto 2 x 45 min. 
  • Luentosarjan hinta on 125 € (5 luentoa) tai 30 € luento.
  • Ilmoittautuminen 24.1.2022 mennessä via.akatemia@via.fi tai puh. Via-Akatemia 040 825 5165
  • Toteutus yhteistyössä KSL:n kanssa.

”Lauri Rauhala on sanonut, että hänen filosofiansa on ihmisen filosofiaa.

Rauhalan filosofian tuloksena on kehittelynalainen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys niin kuin hän itse toteaa. Luentosarjassa kehitellään hänen toiveensa mukaisesti ihmiskäsitystä uudelle tasolle. Käymme läpi nykyisen ihmiskäsityksen perusperiaatteet. Rauhalan ihmiskäsitys rakentuu tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja elämäntilanteisuudesta, jotka kohtaavat toisensa situationaalisessa säätöpiirissä.

Rauhala katsoo, että ihmistä ei voi tutkia luonnontieteiden eikä yhteiskuntatieteiden menetelmillä. Ne eivät ole riittäviä ihmisen tutkimiseen, eivätkä ota huomioon ihmisen subjektiivista maailmankuvaa. Tämän vuoksi luentosarjassa kehitellään teemaa, mitä ihmistieteiden tieteenfilosofia voisi olla?

Rauhalan mukaan ihmistieteiden tieteenfilosofia on ymmärtävää (hermeneuttista), jossa menetelminä ovat Edmund Husserliin perustuva fenomenologia ja Martin Heideggeriin perustuva eksistentialismi.”

Luentosarjan alustava sisältö:

28.1.22 pe klo 18-20

Mitä on ihmistieteiden ymmärtävä (hermeneuttinen) tieteenfilosofia? Mihin se perustuu? Mistä elementeistä se koostuu?

25.2.22 pe klo 18-20

Mitkä ovat ihmistieteiden fenomenologiset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen tajunnallisuutta?

25.3.22 pe klo 18-20

Rauhala jättää vähemmälle ihmisen kehollisuuden tutkimisen. Kurssilla nostetaan esiin ihmisen aistinfysiologiaan liittyvää tietämystä kehollisuudesta.

22.4.22 pe klo 18-20

Mitkä on ihmistieteiden eksistentiaaliset menetelmät, joilla voidaan tutkia ihmisen elämäntilanteisuutta?

27.5.22 pe klo 18-20

Kuinka ihmisen kokonaisuus toteutuu situationaalisessa säätöpiirissä?

Date

25 maalis 2022
Expired!

Time

18:00 - 20:00

Sijainti

Verkossa, kaikille avoin, ilmoittautuminen
Kategoriat