Lauri Rauhalan filosofia luento Zoom

Perjantai 2.12.2022 kello 18.00-19.30

Tajunta spiraalinomaisena prosessina

Luennoitsijana FM, filosofi Heikki Vuorila

Lauri Rauhalan edustamassa eksistentiaalisessa fenomenologiassa nivoutuvat yhteen Edmund Husserlin myöhäisvaihe ja Martin Heideggerin varhaisvaihe. Rauhalan punaisena lankana tässä hermeneuttisessa ihmistutkimuksessa on ihmisen subjektiivisen maailmankuvan tutkimus. Hän näkee ihmisen merkitystajunnan olevan spiraalinomaisesti etenevä prosessi, jossa kaikki kolme olemuspuolta ovat sisäistyneinä mukana, koska mitään samaa tilannetta ei tule enää koskaan uudestaan.

Rauhala kritisoi luonnontieteellistä ajattelua, jossa aivojen ja tajunnan suhde on ymmärretty hyvin yksipuolisesti siten, että vain aivot määräävät tajuntaa. Hänen mukaan aivojen ja tajunnan keskinäinen säätely on vastavuoroista. Tajunnan ja aivojen suhde on jatkuvaa toistensa läpäisevää prosessinomaista niin kauan kuin ihmiselämää on.

Rauhala pitää Husserlin myöhäisvaiheen käsitettä ”elämismaailma” (Lebenswelt) tärkeässä asemassa tutkittaessa merkityssuhteiden yhteyttä elämän todellisuuteen. Heideggerin tutkimusten lähtökohtana puolestaan on ”ihmisen mahdollisuusmomentti” (Dasein), jonka kohdatessa maailman ihminen todellistuu.

Näihin Rauhalan 1990-luvun ajatuksiin päätän Rauhala-luennot tältä vuodelta.

Heikki Vuorila

Syyskauden luentojen teemat ovat:
9.9.22 Rakkauden kokeminen merkityssuhteena (toteutunut)
7.10.22 Ihminen oliona (Seinde) maailmassa (toteutunut)
11.11.22 Intentio tajunnan perusluonteena (toteutunut)
2.12.22 Tajunta spiraalinomaisena prosessina

Voit ilmoittautua jäljellä olevalle luennolle. Ilmoittautumiset Via-Akatemiaan: via.akatemia@via.fi
0447559636

Hinta: 30 €/1 luento
Toteutus yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Date

02 joulu 2022
Expired!

Time

18:00 - 19:30

Sijainti

Verkossa