Kirjeopisto Via

Opetusta luonteen jalostamiseksi menetelmänä looginen positiivinen ajattelu

Kirjeopisto Vian rajajooga-opetuksessa on itämaisen filosofian ja psykologian tietoa ihmisen kehittymisestä täydennetty nykyajan länsimaisella psykologialla ja henkisellä tiedolla.

Tavoitteena on, että tämän rajajoogan harjoittajista kehittyy positiivisia, lujia ja altruistisia ihmisiä

Tavoitteena on, että tämän rajajoogan harjoittajista kehittyy positiivisia, lujia ja altruistisia ihmisiä, jotka todellisen sisäisen itsensä löytäneinä ja olemukseltaan harmonisoituneina pystyvät toimimaan täysipainoisesti länsimaisen elämänmenon keskellä eteen tulevissa tehtävissä ja olosuhteissa. Opiston pääperiaatteisiin kuuluu uskonnollisten vakaumuksien sekä erilaisten maailmankatsomuksien kunnioittaminen ja arvossa pitäminen, siksi opetus halutaan saattaa sopusointuun kunkin opiskelijan oman elämänkatsomuksen kanssa. Itsenäinen rajajoogan harjoittaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa, mutta antaa mahdollisuuden yksilölliseen etenemisrytmiin.

Ajatusten harjoittamisen tavoitteena mm.

 • sisäinen rauha 
 • mielentyyneys
 • keskittymiskyky 
 • ajatusten hallinta 
 • looginen positiivinen ajattelu
 • luonteen jalostuminen 
 • harmoniset ihmissuhteet 
 • tajunnan avartuminen
 • tietoinen yhteys Jumalaan

Rajajoogan peruskurssin kesto

Tavallisesti peruskurssin harjoitukset vievät 2-3 vuotta, joskus kauemminkin johtuen yksilöllisistä etenemismahdollisuuksista. Päivittäiseksi harjoittamisajaksi riittää 15-30 min.

Opetusmateriaali

Rajajoogan peruskurssi rakentuu 10 opetuskirjeestä, jotka lähetetään viitenä osiona. Seuraavaan vaiheeseen eteneminen edellyttää riittävää ajatusharjoitusten suorittamista ja sisäistämistä sekä tehtäviin vastaamista ja pohtivaa vuorovaikutusta ohjaavan opettajan kanssa. Suluissa keskimääräinen harjoitteluun tarvittava aika.

Rajajoogan peruskurssi rakentuu 10 opetuskirjeestä, jotka lähetetään viitenä osiona

1. I opetuskirje, ajatusten lait ja auran harmonisoiminen (2 kk.)  
2. II-III opetuskirjeet (n.2-3 kk), tunne- ja ajatusolemusten positivisoiminen  
3. IV-V opetuskirjeet (4-5 kk.), Ikuisen Itsen voimistaminen  
4. VI-IX opetuskirjeet (n.6 kk), anteeksiantaminen ja anteeksipyytäminen metodina  
5. X opetuskirje ( 6-12 kk), tajunnantasojen tunnistaminen ja tietoinen jumal’yhteys  
6. Opastus jatko-opiskeluun. Yksilöllisiä ohjeita.

Opetustavat

 • Yksilöllinen etäopetus ja kirjeenvaihto 
 • Sähköpostikirjeenvaihto 
 • Puhelinkeskustelut 
 • Henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut 
 • Opetuskirjepiirit oppilasyhdistys Via ry:n paikallisosastoissa 
 • Via-Akatemian rajajoogaa ja henkistä kasvua käsittelevät seminaarit.

Kurssimaksut

Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin ja yksilöllisen ohjauksen. Hinnat sisältävät alv:n 23 %.

 • Osamaksuna 11 x 60 €/kk = 660 € 
 • Osamaksuna 22 x 30 €/kk  = 660 € 
 • Kertamaksuna  600 € (sisältää 60 € alennuksen)

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Opistoon ilmoittaudutaan täyttämällä ja lähettämällä ilmoittautumislomake. Sen voi myös tulostaa ja palauttaa Kirjeopisto Vian postiosoitteeseen. Tiedustelut ja kysymykset sähköpostitse terttu.seppanen@via.fi.

Kurssin ilmoittautumismaksu (ensimmäinen osamaksuerä) maksetaan tilille: SOP Kirjeopisto Via, 565097-2234

Ensimmäinen opetusmateriaali lähetetään, kun ilmoittautumismaksu näkyy tilillä, ellei muuta ole sovittu.

Oppilasyhdistys Via ry ja vialainen yhteisö

Oppilasyhdistykseen liittyminen on suositeltavaa, vaikkakin vapaaehtoista. Keskustelupiirit ja toisten ajatusjoogan harjoittajien tapaaminen vahvistavat kehittymistä ja luovat inspiraatiota rajajoogan harjoittamiseen. Via ry ja Via-Akatemia järjestävät henkisen alan seminaareja, luentoja ja kursseja Kerimäen Kaukalinnassa sekä eri puolilla Suomea.

Jatko-opetus

Peruskurssin jälkeen voi halutessaan jatkaa Kirjeopisto Vian raja-joogan harjoittamista ja syventämistä edelleen jatko-opiskelijana. Se tarkoittaa mm. loogisen positiivisen ajattelun soveltamista jokapäiväiseen elämään ja vialaisen filosofisen ajattelun kehittämistä vialaisen yhteisön toiminnassa itselleen sopivilla tavoilla. Jatko-opiskelija saa myös yksilöllistä ohjausta oma-aloitteisuutensa mukaan. Jatko-opiskelijat maksavat vapaaehtoisen suuruista jatko-opetusmaksua.

Kirjeopisto Vian rajajoogaa ohjaa ja opettaa psykologi Terttu Seppänen, puh. 050 5679630, email: terttu.seppanen@via.fi