Ajatusjoogakoulu hybridinä

Opi 10 avainta positiiviselle elämänkaarelle!

Saavuta sisäinen eheys menetelmänä looginen positiivinen ajattelu

Ajatusjoogakoulu toteutetaan hybridiopetuksena: paikanpäällä Kemissä Majakka ry:n toimitiloissa os. Pohjoisrantakatu 14 ja etäyhteydellä zoom- tai meet-alustalla. Ryhmän ohjaaja on KM, Via-Akatemian rajajooganopettaja, jooganopettaja SJL Elina Kakko.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaisin klo 11–13.30. 2023 syyslukukauden kokoontumiset ovat 12.8. 9.9. 14.10. 11.11. Vuodelle 2024 on suunniteltu yhdeksän kokoontumiskertaa.

Mitä ajatusjoogakoulussa tehdään?

Oppikirjana on Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. Toimittanut Terttu Seppänen. Uuden Safiirin Aikakauskirja 2 2019. Via-Akatemian säätiö sr. Kirjan voit tilata tältä sivustolta tai kurssin alkessa. Kurssilla opiskellaan Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia ja sen sisältämää ajatusjoogamenetelmää. Rajajoogan kurssin opiskelun ja ajatusjoogamenetelmän harjoittamisen tavoitteena on sisäinen rauha, mielentyyneys, keskittymiskyky, looginen positiivinen ajattelutaito, luonteen jalostuminen, harmoniset ihmissuhteet, tajunnan avartuminen ja yhteys todelliseen sisäiseen Itseen. Ajatusjoogakoulussa opiskelemme Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin edeten systemaattisesti ensimmäisestä opetuskirjeestä kymmenenteen. Opiskelija oppii ajatusjoogamenetelmän perusteet. Kokoontumisten teemat ja sisällöt on suunniteltu Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin kymmenen opetuskirjeen mukaisesti. Kokoontumisissa käydään yhdessä läpi opetuskirjeiden tematiikkaa, keskustellaan henkisen tien mahdollisuuksista ja haasteista ja tehdään ajatusjoogaharjoituksia. Opiskelija saa yleistä ohjausta harjoitteluunsa ja tukea henkiseen kasvuunsa. Tarvittaessa opiskelija voi pyytää henkilökohtaista ohjausta rajajooganopettajalta. Ajatusjoogakouluun osallistuvalle yksilöllinen etenemistahti kurssissa on mahdollista ja suositeltavaa. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssista ja siihen sisältyvästä ajatusjoogamenetelmästä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Osallistuminen on mahdollista omalta paikkakunnalta käsin.

Kurssimaksu on 30 euroa / kerta, kun laskutetaan kuukausittain. Yhdessä erässä maksettaessa kevätlukukauden 2023 hinta 100 euroa tai kahdessa erässä 110 euroa. Sinun on mahdollista pyytää stipendiä tai osastipendiä. Kokoontumiskerta äänitetään ja se on kurssilaisten kuunneltavissa kahden viikon ajan.

Lataa tästä esite:

Tiedustelut ja ilmoittautumiset elinakakko.via.akatemia@gmail.com tai (050)5622688.

Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissa. @via.akatemia #Via.Akatemia #ajatusjoogakoulu